top of page

For skole, barnehage og helse

Vi ser altfor mange hvite flater og litt ugjestmilde omgivelser der det bør føles velkomment og vennlig. Vi i Levende rom ønsker derfor å kunne påvirke til å skape skole- og barnehagemiljøer som nærer mer enn de tærer, hvor barn opplever det instinktivt trygt og hjemlig. Som fremmer fellesskap, nysgjerrighet og læring, som oppmuntrer til lek, utforskning og kreativitet, men også ro og restitusjon. Det fysiske miljøet er helt essensielt for å legge til rette for dette.

 

Ved å innrede helseinstitusjoner med mer omsorgsfull omgivelser kan vi redusere angst og stress pasientene kommer inn med, vi kan gi raskere rekonvalens – ja, det finnes forskning bak dette! Og øke trivsel og fellesskap for de ansatte. Hvilke omgivelser vi tilbringer alle våre timer i påvirker i stor grad vår fysiske og mentale helse.

Vi planlegger, fargesetter og innreder med en unik kompetanse om hvordan omgivelsene påvirker oss og hvilken rolle natur og farger faktisk bør ha i interiøret.

IMG_2058.jpeg
bottom of page